Branche info > Inkoopverenigingen

ANWR-GARANT Nederland
T 030 6024666
www.anwr-garant.nl

image

image

ANWR-GARANT is de grootste internationaal opererende Retail Service Organisatie voor zelfstandige retailers in de schoenen- en sportbranche.  Samen met de leden stimuleren zij de samenwerking tussen leveranciers en retailers, met als doel hun rendement te verbeteren.

Naast betalingsgarantie en –gemak is ANWR-GARANT een sparringspartner. Met veel passie ondersteunen ze op het gebied van digitale service, financieel- en retailadvies, marketing en inkoop. Boven alles is ANWR-GARANT er voor hun partners!

GMS Group Netherlands B.V.
T
 0162 688051
www.GMS-Group.nl

   

 

Rexor
T 0032 16782255
www.rexor.nl 

   

 

SABU Schoen & Marketing B.V.
T
 0475 570080
www.sabu.nl

SABU Schoen & Marketing B.V. is actief in de Benelux en een dochterorganisatie van SABU Schuh & Marketing GmbH. In de huidige wereld van inkooporganisaties is SABU een bijzondere coöperatie: een vereniging! SABU wilt noch de grootste, noch de sterkste, noch de machtigste zijn. De vereniging heeft zich voorgenomen om zelfverzekerd, op vele vlakken krachtig en competitief de markt te ondersteunen. Daadkracht en competentie die niet alleen door de leden wordt toebedeeld, maar ook wordt onderschreven door de contractleveranciers, de vakpers en dienstverlenende bedrijven. Als 'persoonlijke inkoopclub' ziet SABU hun leden niet als een klantennummer, maar als mensen en ondernemers!

image

image